Траките


Траките са племена, населяващи югоизточната част на Балканския полуостров и са говорели индоевропейски език. Думата "траки" идва от едно от многобройните племена - травчани.

Траките са изобразени като могъщи войници и според древния историк Херодот те биха били непобедими, ако не бяха постоянните им битки помежду си.

Тракийските племена са завладени от персите, Филип и Александър Македоните, но в крайна сметка те образуват държава, известна като Одриското царство, което се намира в днешна България. Одриското царство съществува почти 5 века, но е покорено през 46 г. от Римската империя и целият регион става известен като провинция Тракия.

След падането на Одриското царство, паднаха и следите от траките. Историците вярват, че са били асимилирани от римляните, византийците и по-късно българите.

Един от най-известните траки за живеене е Спартак от племето Меди, заселило се в Югозападна България. Спартак е гладиатор, който води най-големия бунт на роби срещу Римската република през 1 век пр. Н. Е.

Траките са били известни с воденето на война, бижута, изящни орнаменти и производство на вино.