Агатопол - Ахтопол

Ахтопол е най-южният български черноморски град. Той е бил заселен още ок. V в. пр. Хр. От това време, а и от следващите столетия, при разкопки са открити много тракийски и гръцки бронзови и сребърни монети, както и керамични съдове, статуетки и много други находки. Покрай морския бряг са открити и каменни котви от този период. Открити са и няколко амфори от ранноримската епоха, от I в. пр. Хр. до I в. след Хр., свидетелстващи за сериозна търговия още от това време. По-късно градът процъфтява, за което свидетелстват няколко оброчни плочки на тракийския конник, открити в града, които говорят за наличието на храм или светилище.

Има предположения, че през IV в. Агатопол е бил укрепен с крепостна стена. По-късно, в началото на VI в., целият Ахтополски полуостров е бил опасан с нова стена. Тя е била широка 2.8 м., изградена от камъни с хоросан и пояси от тухли.

Животът в града не е престанал и през ранното средновековие. През Х в. Агатопол е вече епископия, а след 1201 г. окончателно е отвоюван в пределите на българската държава. Именно тогава градът, подобно на други черноморски градове, преживява силен икономически подем. През 1263 г. е отвоюван от Византия, но през 1304 г. отново е в пределите на Българското царство.
Агатопол е бил важен търговски пункт, през който са преминавали стоки както за Венеция и Генуа, така и за Константинопол и Елада. Точно по това време от Агатопол се изнасяли и много животни – овце и кози, с които се е изхранвала Византийската столица.

През първата половина на XV в. градът запазва своето добро икономическо състояние. Точно тогава, според открити венециански архиви, венецианските търговци извършвали своите икономически операции основно с Агатопол, в сравнение с останалите западно черноморски пристанища.
След 1453 г. Агатопол попада в трайно в границите на Османската империя.
Непосредствено около Ахтопол има многобройни тракийски надгробни могили. В една от тях, в с. Синеморец, е открито едно изключително богато златно съкровище – обеци, огърлица, пръстен и др., което е принадлежало на погребана тук знатна тракийска аристократка. Непосредствено до тази могила има и стара тракийска крепост. В нея при разкопки е открито друго голямо съкровище от близо 200 сребърни тетрадрахми. Това показва, че Атопол и районът около него е бил важен център на траките в периода II-I в. пр. Хр.

Карта