Discovery

Discover some of the beautiful cultural heritage that is preserved, restored and with a rich history throughout the Thrace area.

Discover Thrace

The cradle of ancient civilizations, where Europe gently kissed Asia.

The Thracians

The Thracians were a mysterious group of tribes who occupied the southeastern part of the Balkan Peninsula.

Tour Thrace

Explore the diverse cultural-historical heritage of the region.

No Thumbnail
Агатопол - Ахтопол
Ахтопол е най-южният български черноморски град. Той е бил заселен още ок. V в. пр. Хр. От това време, а и от следващите...
Манастирът Kıyıköy Aya Nikola
Манастирът Kıyıköy Aya Nikola: Той е един от най-добрите примери за скалните манастири от византийския период (6-9 век)....
Комплекс Сокулу
Разпространен е на широка територия на входа на квартал Люлебургаз. Кулието, построено за поклонение, търговия и образов...
Крепостта Русокастро
Монументалната българска крепост Русокастро е построена на 20 км западно от гр. Бургас на върха на висок скален хълм. Пл...
Месамбрия – Месемврия – Несебър
Древният град се локализира на 28 км. по права линия от град Бургас. Разположен е на Несебърския полуостров. Най-ранните...
Крепостта Порос
Крепостта Порос се намира на полуостров Форос, на територията на кв. Крайморие, гр. Бургас, на 11 км. от града. Най-ранн...

За проекта


The main project aim is to increase tourism attractiveness of the Cross border area through reconstruction and socialization of two very important archaeological sites - the Medieval Fortress Rusokastro in Kameno Municipality/Burgas region and Asagipinar open air museum in Kirklareli, which is demonstrating the prehistorical period and the rich historical past of these lands.

Read more

Настоящата уеб страница е създадена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието ѝ е отговорност единствено на Сдружение за опазване Една Природа и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

Read more